Zebřička pestrá

Původní zebřička je na hlavě,na krku a na zádech břidlicovitě šedá a samci mají červené skvrny .Samci mají tmavěji červený zobák a mají červené líce(ne vždy).Mláďata se podobají samičce,ale zobák mají tmavý šedivočerný. 

Tělesné rozměry

Délka: 10,5cm
Délka křídel: 5,5cm
Délka ocasu: 3,5cm 

Výskyt

Obývá celou australskou pevninu, s výjimkou většiny pobřežních krajů a Yorského poloostrova. Zvláště hojná je ve vnitrozemí.

Způsob života

Žije na otevřených travnatých pláních, porostlých ojedinělými keři a stromy. Nikdy se příliš nevzdálí od vodních zdrojů, kde se shlukuje ve velká hejna.V porostech hustě rostoucích travin, případně v keřích či dolních větvích stromů si zebřičky stavějí hnízdo ve tvaru láhve.

Způsob obživy

Živí se travními semeny i jinými drobnými semeny, které sbírá na zemi.

Rozmnožování

Snůška obvykle mívá 3 až 6 vajec na které sedí ve dne střídavě a po půl druhé hodině a v noci oba ptáci současně. Za 11 až 13 dní se líhnou mláďata ,která krmí oba rodiče.Ve stáří asi 3 týdnů opouštějí mladí ptáci hnízdo a ve stáří okolo 8 týdnů se jim vybarvuje peří.