​Potkan laboratorní

Tělesné rozměry Potkana laboratorního

Délka těla: 28cm Délka ocasu: 17-23cm Hmotnost: 100-600g 

Výskyt Potkana laboratorního

Žije na celém světě s výjimkou polárních oblastí

Způsob života Potkana laboratorního

Je schopen přizpůsobit se každému podnebí s výjimkou polárních oblastí. Pokud je to možné, usazuje se v blízkosti vody, kde se cítí jako doma již proto, že je to velmi zdatný plavec. Často ve srázných březích příkopů si vyhrabává propojené tunely, kde žije v malých rodinných klanech. Jejich délka života je kolem 3-5 let 

Způsob obživy Potkana laboratorního

Potkan je opravdový všežravec, kdy za potravou vychází především v noci nebo za soumraku. Velmi rád se živí obilovinami, loví drobné hlodavce a pokud má hlad troufne si i na zvíře velikosti králíka. 

Chov Potkana laboratorního

Jako nejvhodnější ubykaci lze jednoznačně označit klec, ohledně rozměrů,zde platí jednoduše,co největší. Vhodné je klidné místo někde v rohu místnosti,v dostatečné vzdálenosti od oken a těles ústředního topení.Teplota v místnosti by měla být pokud možno stálá,nejlépe pokojová. Vhodný je nějaký úkryt na spaní,nejlépe na vyvýšeném místě. Další vhodný doplněk je větev z nejedovatého stromu. Po stěnách klece je vhodné upevnit patra a poličky.

Rozmnožování Potkana laboratorního

Samice je schopna se rozmnožovat od okamžiku, kdy dosáhne 115gramů, což je přibližně v 11 týdnu. Po pářená nemá samec na výchově mláďat žádný podíl. Za 21 až 24 dní přichází na svět 6 - 11 mláďat, které matka kojí přibližně 3 týdny. Po uplynutí této doby mohou mláďata opustit hnízdo a samice může znovu zabřeznout.